بتن اماده

بتن اماده عیار  100  (میگر)
مقایسه
بتن اماده عیار  150  (میگر)
مقایسه
بتن اماده عیار 200
مقایسه
بتن اماده عیار 250
مقایسه
بتن اماده عیار 300
مقایسه
بتن اماده عیار 350
مقایسه
بتن اماده عیار400
مقایسه

شن و ماسه سیمان وبلوک و جدول

بلوک سیمانی 20در40
مقایسه
جدول سیمانی30در 40
مقایسه
ماسه سرندی0.4(تن)
مقایسه
سیمان پاکتی تیپ 2 کرمان
مقایسه

سیمان پاکتی تیپ ۲ کرمان

ماسه شسته یکبار شور (تن)
مقایسه
ماسه بادی(تن)
مقایسه
شن شکسته نخودی(تن)
مقایسه
شن شکسته بادامی (تن)
مقایسه
عدسی «تن»
مقایسه
جدول سیمانی30در70
مقایسه

سیمان

سیمان فله تیپ دو ممتازان(تن)
مقایسه

سیمان فله تیپ دو ممتازان(تن)

سیمان فله تیپ دو قدیم کرمان(تن)
مقایسه

مقالات سایت