جواب سوالات خود را از مقالات ما بگیرید

جواب سوالات خود را از مقالات ما بگیرید

ژ 1-6

صفحه محصول به صفحه ای گفته می شود که در آن صفحه مشخصات کامل یک کالا جلوی چشم مشتری نشان داده می شود تا وی بتواند آن را به سبد خرید خود اضافه کند و مراحل خرید را یک به یک انجام دهد.

ژ 1-7

چنانچه یک صفحه محصول دارای ویژگی های مناسبی باشد مطمئنا در کمتر از یک دقیقه مشتری نسبت به خرید آن کلا اقدام خواهد کرد.

ژ 1-8

محتوایی که برای یک کالا در صفحه محصول آورده می شود از دو جنبه قابل اعتنا ست. از دید سئویی، بارگذاری محتوای تولیدی و به اصلاح "یونیک" می تواند سبب بالاتر آمدن صفحه محصول شما نسبت به سایر رقبای تان می شود.