> فروشگاه اصلی
دسته بندی اصلی
اجر سه سوراخ 20*10*6
مقایسه

اجر سه سوراخ ۲۰*۱۰*۶

پمپ دکل بصورت روزانه (معدن گل گهر)
مقایسه
هزینه حمل بتن اماده زیداباد- خواجو شهر متری
مقایسه
هزینه حمل بتن اماده .معدن گل گهرو بلورد متری
مقایسه
هزینه حمل بتن خارج از محدوده شهر{تراک میکسر}
مقایسه

هزینه حمل بتن خارج از محدوده شهر{تراک میکسر}

اجاره پمپ 28 متری «هرایستگاه»
مقایسه
اجاره پمپ بتن 36متری    «هرایستگاه »»
مقایسه
بتن اماده عیار 350
مقایسه
عدسی «تن»
مقایسه
جدول سیمانی30در 40
مقایسه
جدول سیمانی30در70
مقایسه
بلوک سیمانی 20در40
مقایسه
بتن اماده عیار 300
مقایسه
بتن اماده عیار 250
مقایسه
بتن اماده عیار 200
مقایسه
بتن اماده عیار 150 (میگر)
مقایسه
بتن اماده عیار 100 (میگر)
مقایسه
بتن اماده عیار400
مقایسه
ماسه شسته یکبار شور (تن)
مقایسه
شن شکسته بادامی (تن)
مقایسه
۱
۲
۳